Pris og bestemmelser

Priser pr. 15. juni 2021.

Kortbestemmelser (pdf) Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Kortoprettelse 0 kr.
Pris pr. år 0 kr.
Kontanthævning* 2% min. 50 kr.
Valutatillæg 2%
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 1. oktober 2019 1,50%
Debitorrenten pr. 1. oktober 2019 19,56%
Erstatningskort 75 kr.
Administrationsgebyr ved betaling via BS 10 kr.
Kontoudtog via e-boks 0 kr.
Kontoudtog på papir 35 kr.
Kopi af kontoudtog 100 kr.
Kopi af nota - pr. nota 200 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 0 kr.
Fremsendelse af kort til indland med kurer 350 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 550 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Gebyr ved betaling: Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort /konto, pr.rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort /konto 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.

*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger, i Danmark kan du hæve op til 3.000 kr. pr. døgn i kontantautomater, dog max. 15.000 kr. pr. løbende 30 dage. Bemærk, at der ved hævninger i udlandet kan forekomme lokalt fastsatte begrænsninger, og at der er et gebyr forbundet med kontanthævninger.

Ønsker du ikke at anvende kreditmuligheden i kortet, og i stedet indbetaler den fulde saldo på betalingsdatoen, vil der ikke blive tilskrevet renter.

Udnyttelse af kreditmaksimum (baseret på renten pr. 1. oktober 2019) 100% 50% 25%
Samlet træk 20.000 kr. 10.000 kr. 5.000 kr.
Lånebeløb 20.000 kr. 10.000 kr. 5.000 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 3.600 kr. 1.800 kr. 900 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 23.600 kr. 11.800 kr. 5.900 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)* 19,56% 19,56% 19,56%

*Beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.

Omregningskurs ved transaktioner i anden valuta end DKK

Se din valutakurs