Circle K EXTRA Mastercard

Du har ankommet din destinasjon!

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet for ditt Circle K EXTRA Mastercard nedenfor.

Effektiv rente ved nedbetaling av kr 15 000 over 12 måneder er 30,05 %. Kostnad: kr 2 151, totalt kr 17 151. Full utnytelse av fordeler forutsetter at utestående betales ved slik at det ikke påløper renter