Circle K EXTRA Mastercard

Du har ankommet din destinasjon!

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet for ditt Circle K EXTRA Mastercard nedenfor.

Effektiv rente ved nedbetaling av kr 15 000 over 12 måneder er 26,27 %. Kostnad: kr 1 626, totalt kr 16 626. Full utnytelse av fordeler forutsetter at utestående betales ved slik at det ikke påløper renter.