Circle K EXTRA Mastercard

  • Ingen årsavgift
  • Rabatt på drivstoff
  • Bonus på kjøp - les mer på circlek.no/mastercard

Effektiv rente ved nedbetaling av kr 15 000 over 12 måneder er 26,27 %. Kostnad: kr 1 626, totalt kr 16 626. Full utnytelse av fordeler forutsetter at utestående betales ved slik at det ikke påløper renter.