Pris och villkor

Aktuella priser fr o m 2021-06-15

Aktuella villkor (pdf) Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)Information om statlig insättningsgaranti (pdf)

Årspris 0 kr
Årspris extrakort 0 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 35 kr
Vid delbetalning
Kreditränta* 15,00%
Effektivränta 16,95%
Övriga avgifter
Pappersfakturaavgift (ej vid e-faktura) 35 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Inkassokravavgift 180 kr

Vid inkasso löper vid var tid gällande kreditränta.

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 15,00% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 20 000 kr och en pappersfakturaavgift på 35 kr (ej vid e-faktura) är 16,95%. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 170 kr. Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta till SEK

Se din valutakurs här