Pris och villkor

Aktuella priser fr o m 2023-06-01

Aktuella villkor (pdf) Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)Information om statlig insättningsgaranti (pdf)

Årspris 0 kr
Årspris extrakort 0 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%, plus tillkommande avgifter till Mastercard
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 35 kr
Vid delbetalning
Kreditränta* 19,75%
Effektivränta 19,52%
Övriga avgifter
Pappersfakturaavgift (ej vid e-faktura) 45 kr
Ersättningskort 100 kr
Pris fr o m 2024-08-30: 175 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Pris fr o m 2024-08-30: Expresskort inom Norden: 550 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Pris fr o m 2024-08-30: Expresskort utanför Norden: 900 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Inkassokravavgift 180 kr

Den 30 augusti 2024 höjer vi våra priser. Vi kommer att höja avgiften för ersättningskort under giltighetstiden till 175 kr och expresskort inom Norden till 550 kr och utanför Norden till 900 kr. Om du inte godkänner ändringarna, kan du utan kostnad säga upp kortet genom att skicka ett säkert meddelande via Spendwise-appen eller Circle K EXTRA Mastercard.

Vid inkasso löper vid var tid gällande kreditränta.

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 19,75% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 20 000 kr och en pappersfakturaavgift på 45 kr (ej vid e-faktura) är 19,52 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 621 kr. Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad.

Se din valutakurs här