Pris och villkor

Aktuella priser fr o m 2017-01-01

Aktuella villkor (pdf)Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)Villkor feltankningsförsäkring (pdf)

Årspris 0 kr
Årspris familjekort 0 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands* 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 2% på uttagsbeloppet, dock lägst 35 kr.
Vid delbetalning
Kreditränta** 14,50%
Effektiv ränta 16,31%
Övriga avgifter
Fakturaavgift (ej vid e-faktura) 25 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 250 kr
Kopia av faktura 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 50 kr
Överstrasseringsavgift 50 kr
Amorteringsplansavgift 150 kr
Inkassokravavgift 180 kr

*På uttag i utländsk valuta i Bankomat AB:s uttagsautomater i Sverige är valutaväxlingspåslaget 4%.

**Avtalet löper under ett år i taget. Krediträntan uppgår till 14,50% per år. Den effektiva räntan, beräknad på ett kreditbelopp om 15 000 kr och en pappersfakturaavgift på 25 kr (ej vid e-faktura) är 16,31%. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 17 294 kr. Lägsta belopp att betala är 5% av den totala skulden varje månad.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta till SEK

Se din valutakurs här