Bonusbestämmelser

OpelKortet Mastercard (januari 2015)

Allmänt

Bonus erhålls på inköp inklusive mervärdesskatt som betalas med OpelKortet Mastercard på anvisade inköpsställen. Intjänad bonus är personlig och berättigar kontoinnehavaren till rabatt vid framtida inköp av Opelprodukter hos valfri Opelhandlare. Varje procent i bonus värderas till 1 kronas rabatt vid uttag.

Spara bonus

Kontohavaren kan spara intjänad bonus i 36 månader. Bonussaldot får maximalt uppgå till 9 000 kr. Intjänad bonus som är äldre än 36 månader förfaller och kan ej användas som rabatt vid köp.

Följande villkor för erhållande av bonuspoäng gäller:

  • 5 % bonus vid inköp hos Opelhandlare och auktoriserade Opelverkstäder.
  • 5 % bonus på Opel Försäkring.
  • 1,5 % bonus vid inköp hos bensinstationer i Sverige som accepterar Mastercard.
  • 0,5 % bonus i alla affärer, restauranger, hotell, flygbolag etc världen över som accepterar Mastercard.

Bonus erhålls vid inköp hos nämnda inköpsställen. Bonusen beräknas och läggs till bonussaldo i samband med att kontoutdrag utfärdas varje månad. Bonus kan utnyttjas vid köp av bil men bilfinansieringen kan inte göras med OpelKortet Mastercard.

Uttag av intjänad bonus

Opelhandlare och auktoriserade Opelverkstäder lämnar en rabatt motsvarande uttagen bonus vid köp av en ny eller begagnad bil, service reservdelar och biltillbehör. Rabatten kan maximalt uppgå till 9 000 kr. Finns inte täckning för uttagen bonus debiteras erhållen rabatt innehavarens konto i efterskott. Uttag av bonus görs enligt principen ”först in, först ut”

Ansvarig kontohavare

Erhållen bonus är personlig och knuten till kontohavaren. Bonus intjänad av kontoinnehavaren kan inte överlåtas till annan part. Intjänad bonus är giltig endast under förutsättning att kontohavaren har ett giltigt OpelKort Mastercard.

Extrakortinnehavare

Av extrakortinnehavare intjänad bonus redovisas på huvudkortinnehavarens bonussaldo. Extrakortinnehavaren kan ej göra anspråk på intjänad bonus utan huvudkortinnehavarens medgivande.

Ändring av bonusbestämmelser

Opel Sverige AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande eller medgivande från kunden ändra i ovanstående bonusbestämmelser eller antalet inköpsställen som ger bonus vid betalning med OpelKortet Mastercard.