Bonusbestämmelser

SaabKortet Mastercard (januari 2015)

Allmänt

Bonus erhålls på inköp inklusive mervärdesskatt som betalas med SaabKortet Mastercard på anvisade inköpsställen. Intjänad bonus är personlig och berättigar kontoinnehavaren till rabatt vid framtida inköp av Saabprodukter hos valfri Saabhandlare. Varje procent i bonus värderas till 1 kronas rabatt vid uttag.

Spara bonus

Kontohavaren kan spara intjänad bonus i 36 månader. Bonussaldot får maximalt uppgå
till 9 000 kr. Intjänad bonus som är äldre än 36 månader förfaller och kan ej användas som rabatt vid köp.

Följande villkor för erhållande av bonuspoäng gäller:

  • 3 % bonus vid inköp hos Saab Service Center och auktoriserade Saabverkstäder.
  • 5 % bonus på Saab Försäkring
  • 0,5 % bonus i alla affärer, restauranger, hotell, flygbolag etc världen över som accepterar Mastercard.

Bonus erhålls vid inköp hos nämnda inköpsställen. Bonusen beräknas och läggs till bonussaldo i samband med att kontoutdrag utfärdas varje månad. Bonus kan utnyttjas vid köp av bil men bilfinansieringen kan inte göras med SaabKortet Mastercard.

Uttag av intjänad bonus

Saab Service Center och auktoriserade Saabverkstäder lämnar en rabatt motsvarande uttagen bonus vid köp av en ny eller begagnad bil, service reservdelar och biltillbehör. Rabatten kan maximalt uppgå till 9 000 kr. Vid uttag av bonus måste kontoinnehavaren personligen signera ett uttagsbevis. Uttag av bonus görs enligt principen ”först in, först ut”

Ansvarig kontohavare

Erhållen bonus är personlig och knuten till kontohavaren. Bonus intjänad av kontoinnehavaren kan inte överlåtas till annan part. Intjänad bonus är giltig endast under förutsättning att kontohavaren har ett giltigt SaabKort Mastercard.

Extrakortinnehavare

Av extrakortinnehavare intjänad bonus redovisas på huvudkortinnehavarens bonussaldo. Extrakortinnehavaren kan ej göra anspråk på intjänad bonus utan huvudkortinnehavarens medgivande.

Ändring av bonusbestämmelser

Orio AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande eller medgivande från kunden ändra i ovanstående bonusbestämmelser eller antalet inköpsställen som ger bonus vid betalning med SaabKortet Mastercard.