Pris och villkor

Aktuella priser fr o m 2021-06-15

Aktuella villkor (pdf)Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)

Nya ränteuppgifter fr o m 2023-02-01

Årspris vit/grå nivå 295 kr
Årspris svart nivå 0 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 40 kr
Vid delbetalning
Kreditränta*
Kreditränta 1 februari**
15,00%
17,50%
Effektivränta vit/grå nivå
Effektivränta vit/grå nivå 1 februari **
19,07%
19,00%
Effektivränta svart nivå
Effektivränta svart nivå 1 februari **
17,22%
17,15%
Övriga kostnader
Pappersfaktura (ej vid e-faktura) 39 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Inkassokravavgift 180 kr

Vid inkasso löper vid var tid gällande kreditränta.

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vi delbetalning uppgår krediträntan till 15,00% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp på 20 000 kr, en årsavgift på 295 kr (vit/grå nivå) och 0 kr (svart nivå) samt pappersfaktura på 39 kr (ej vid e-faktura), är 19,07% (vit/grå nivå) respektive 17,22% (svart nivå). Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 513 kr (vit/grå nivå) respektive 23 218 kr kr (svart nivå). Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad

**Den 1 februari 2023 höjs krediträntan på SJ Mastercard. Den nya krediträntan är 17,50%, effektivränta 19,00% (vit/grå nivå) respektive 17,15% (svart nivå). Sammanlagda belopp att betala vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under 1 år är 23 503 kr (vit/grå nivå) respektive 23 208 kr (svart nivå). Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad.

Mer information finns under "Förhandsinformation om konsumentkrediter"

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta till SEK

Se din valutakurs här