Reklamasjon

Som kortinnehaver kan du med hjelp fra oss, reklamere på et kjøp eller et uttak hvis noe har gått galt.

Kjenner du ikke igjen kjøpet?

Det er ikke uvanlig at selger du har handlet varer eller tjenester hos går under annet navn i det du får faktura fra oss. Dette er typisk ved bensin og ladestasjoner, men også ved bilutleiere og ulike leverandører på nettet.

Som kortutsteder har vi mulighet til å hjelpe til med mer informasjon om kjøpet.

Vi anbefaler at før du går videre med reklamasjon kontakter du vår kundeservice slik at de kan hjelpe deg med å innhente mer opplysninger rundt transaksjonen.
Du kan nå vårt kundeservice ved våre åpningstider som er mellom 08:00-16:00.

Hvordan gjøre reklamasjon?

Hvis du fremdeles ikke gjenkjenner eller kjenner til transaksjon og ønsker å reklamere, er du velkommen til å gjøre det.

Velg alternativet nedenfor som stemmer best overens med din sak og fyll ut reklamasjonsskjemaet. Når du har sendt oss reklamasjonen, vil du få en bekreftelse på epost med et ID-nummer som du må lagre hvis du trenger å kontakte oss vedrørende saken senere.

 • Kjøp eller uttak som ikke er foretatt av meg

  Oppdager du uautoriserte kjøp eller uttak, må du sperre kortet så fort som mulig, slik at ingen flere transaksjoner kan foretas. Husk også å politianmelde de uautoriserte kjøpene.

  Reklamere på feilaktig kjøp eller uttak

 • Jeg har gjort kjøpet men noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

  Hvis feil beløp er debitert, eller du ikke har mottatt varen/tjenesten som du har betalt for med kortet ditt, må du først forsøke å løse dette med salgsstedet. Hvis de ikke hjelper deg er du velkommen til å foreta en reklamasjon. Etter saksbehandling kan du ha rett på en viss erstatning.

  Legg ved all dokumentasjon du har i form av kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon med salgsstedet.

  For deg som har kjøpt en vare/tjeneste med kortet, som ikke er levert på grunn av konkurs.
  Ta alltid kontakt med salgsstedet først og reklamer til dem, da det er de som skal kompensere deg for den manglende varen/tjenesten.

  Hvis salgsstedet sier du skal få tilbakebetalt, må du avvente. Behandling av slike saker nå tar lenger tid enn vanlig.

  Hvis salgsstedets erstatningstilbud for eksempel er en voucher du ikke ønsker, må du alltid gi tilbakemelding til dem om at du takker nei til tilbudet, og at du ønsker å få tilbake beløpet du har betalt.

  Om du har forsøkt å løse dette med selger men ikke får erstatning, har du mulighet til å gjøre en reklamasjon.

  Reklamasjonen må inneholde:

  • Bestillingsbekreftelse på hva slags type tjeneste du har kjøpt, dato, beløp og at det fremkommer hvilke vilkår som gjelder for kjøpet.
  • Kopi av all skriftlig kommunikasjon mellom deg og salgsstedet, hvor dato og avsender tydelig fremkommer.
  • Årsak til avbestillingen? Hvem er det som har kansellert? Arrangøren eller deg?
  • Legg ved en kopi av avbestillingsbekreftelsen fra salgsstedet der dato for lovet tilbakebetaling fremkommer.

  Reklamere på feilaktig kjøp eller uttak

 • Kortet mitt er mistet eller stjålet

  Hvis reklamasjonen din gjelder et mistet eller stjålet kort, må du sperre kortet så fort som mulig etter at du oppdaget forholdet. Du må også melde forholdet til politiet, og legge ved en kopi av anmeldelsen når du reklamerer.

  Reklamere på transaksjoner for mistet eller stjålet kort

Svar på vanlige spørsmål

 • Hvorfor må jeg kontakte salgsstedet?

  Vi ber deg først forsøke å løse problemet direkte med salgsstedet.

   

  Hvis du ikke får hjelp fra salgsstedet kan du reklamere så skal vi forsøke å hjelpe deg. For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremgå i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

 • Når skal jeg sperre kortet?

  Hvis det er en uautorisert transaksjon på kortet ditt, eller kortet ditt er stjålet, må du sperre det så fort som mulig etter du oppdaget forholdet, slik at ingen flere transaksjoner kan foretas.

   

  Kortet ditt kan sperres på vår 24-timers sperretjeneste: +47 21 01 50 40.

 • Jeg kjenner ikke igjen salgsstedet på fakturaen, men kjenner igjen beløpet. Hva skyldes det?

  Vi er en betalingsformidler og behandler kun tredjepartsinformasjon som vi får fra salgsstedets bank.

   

  Vi forventer at oversendt informasjon er korrekt, men det hender at butikker formidler betalinger under et annet navn enn det som står på butikkdøren eller på hjemmesiden. Salgsstedets navn og sted kan også ha med eierforhold å gjøre, og kan derfor variere.

 • Når må jeg politianmelde?

  Kriminell virksomhet skal alltid politianmeldes. Hvis kortet ditt er stjålet eller det er foretatt uautoriserte transaksjoner på kortet, må dette også politianmeldes.

 • Må jeg betale et reklamert beløp?

  Ved innbetaling kan du trekke fra et reklamert beløp, men før du gjør det må du kontakte vår kundeservice.

 • Jeg trenger en kopi av en kvittering. Kan dere hjelpe meg?

  Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med kopi av kvitteringer da vi kun er en betalingsformidler. All kommunikasjon med salgsstedet skjer elektronisk. Salgsstedet er underlagt bokføringsloven og plikter å ta vare på betalingsbilag. Derfor kan du henvende deg til butikken hvis du trenger en kopi av kvitteringer.

 • Jeg har kjøpt en vare som er forfalsket, defekt eller som ikke er som forventet. Hva skal jeg gjøre?

  Vi ber deg først forsøke å løse problemet direkte med salgsstedet.

   

  Hvis du ikke får hjelp fra salgsstedet kan du reklamere her så skal vi forsøke å hjelpe deg. For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremgå i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

 • Jeg har reklamert, men oppdaget at kjøpet var korrekt likevel, hva gjør jeg?

  Informer oss så snart som mulig via kontaktinformasjonen du fikk i forbindelse med reklamasjonssaken.

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke mottar varen jeg har bestilt?

  Ta først kontakt med salgsstedet og spør hvorfor varen din ikke er levert. Hvis salgsstedet ikke kan hjelp deg, kan du foreta en reklamasjon hos oss. Hvis du har fått oppgitt en leveringsdato, må du vente til den datoen er passert før du reklamerer. Hvis du ikke har fått oppgitt en leveringsdato, kan vi ikke hjelpe deg før 30 dager etter kjøpsdatoen.

   

  For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremkomme i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

 • Hvilke regler gjelder hvis et flyselskap går konkurs?

  Dersom et flyselskap er begjært konkurs og du har booket og betalt en reise med kort, må du først kontakte flyselskapet eller din reisearrangør for mer informasjon.

   

  Hvis reisearrangøren eller flyselskapet ikke kan hjelpe deg, nøl ikke med å kontakte oss, så skal vi forsøke å hjelpe deg. Eventuell erstatning gjelder bare for den delen av reisen som ikke kan benyttes, og bare den delen av reisen som gjelder flyselskapet som er slått konkurs.

   

  Har du kjøpt reisen gjennom et reisebyrå, erstattes ikke bestillingsgebyr eller andre gebyrer fra reisebyrået. Reklamasjonsretten gjelder ikke for flyforbindelser, transport til og fra flyplassen, hotell eller lignende. Kortets reiseforsikring dekker ikke utgifter forårsaket av flyselskapets konkurs.

   

  Du kan ikke reklamere på en reise eller få kompensasjon for en reise hvis tilsvarende kompensasjon er blitt utbetalt fra annet hold.

   

  Når du reklamerer på et kjøp, må du legge ved dokumenter som bekrefter at flyselskapet er begjært konkurs, og at du har forsøkt å kontakte dem eller reisebyrået du bestilte gjennom. Legg også ved svaret du fikk av dem. Du må også legge ved en bestillingsbekreftelse eller flybillett som viser reisedato, bestillingsnummer/billettnummer, navn på passasjerer samt billettprisen.

   

  Husk at dersom du bare vil reklamere en del av reisen, f.eks. hjemreisen, eller om en del av reisen er bestilt gjennom et annet selskap, må prisen på den delen du vil reklamere på, fremgå.

   

  Det er viktig at vi får så fullstendig dokumentasjon som mulig slik at behandlingen av saken blir lettere og går raskere.

 • Jeg har belastninger fra iTunes, Google eller PlayStation.

  Ved transaksjoner innen kategorien spill, må du først kontakte salgsstedet. Vi ber deg gjøre dette uansett om du har konto hos dem eller ikke, siden vår reklamasjon styrkes av informasjonen som salgsstedet oppgir. Det er bare kortinnehaveren som kan etterspørre slik informasjon, derfor må du selv kontakte dem.

   

  Får du ikke hjelp fra salgsstedet er du velkommen til å kontakte oss. Dersom du skal reklamere ber vi deg legge ved en kopi av salgsstedets skriftlige svar.

 • Jeg har inngått en tradingavtale, hva gjør jeg?

  Når det gjelder trading har vi som betalingsformidlere dessverre ingen mulighet til å hjelpe deg. Du må derfor ta kontakt med salgsstedet direkte. Vi anbefaler deg å søke juridisk hjelp for å klargjøre avtalen du har inngått, og for å få informasjon om hvordan du skal agere videre.

 • Jeg har månedlige gjentagende transaksjoner som jeg ikke kjenner igjen, hva kan det være?

  Repeterende månedlige transaksjoner er som oftest et abonnement. Slike abonnement kan være at man har takket ja til et godt tilbud eller deltatt i en konkurranse om gavekort, mobiltelefon eller en prøveperiode for et produkt hvor man f.eks. bare betaler porto.

   

  Siden man har takket ja til tilbudet, eller deltatt i en konkurranse, har man som oftest også akseptert et midlertidig abonnement og salgsstedets betingelser.

   

  Vi ber deg kontakte salgsstedet først. Hvis du ikke har noen mulighet til å komme i kontakt med dem, bør kortet sperres for å forhindre ytterligere trekk.

   

  Kortet ditt kan sperres på vår 24-timers sperretjeneste: +47 21 01 50 40.

   

  Hos Forbrukerrådet og Forbruker Europa finner du informasjon og veiledning når det gjelder denne typen abonnement.

 • Leiebilfirmaet har trukket ytterligere et beløp, hva gjør jeg?

  Hvis grunnen til reklamasjonen er at leiebilfirmaet har trukket ytterligere et beløp, ber vi deg løse dette ved å kontakte leiebilfirmaet direkte. Merk at leiebilfirmaer har rett til å belaste kortet i ettertid når det gjelder parkerlkingsbøter, bomavgifter osv. Ofte håndteres disse ekstrabelastningene av et annet firma med annet navn enn leiebilfirmaet du hadde avtale med.

   

  Hvis du ikke får hjelp fra leiebilfirmaet kan du reklamere til oss. I reklamasjonen må det fremkomme hvem du kontaktet, tidspunkt, hvordan kontakten ble foretatt og hva resultatet ble. Vedlegg all dokumentasjon som styrker saken, som f.eks. e-post og leiebilkontrakten.