Pris och villkor

Priser och räntor fr o m 2021-06-15

Aktuella villkor (pdf) Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)Bonusbestämmelser

Årspris 150 kr, första året 0 kr.
Därefter 0 kr om köpen under föregående år uppgått till minst 10 000 kr.
Årspris extrakort 50 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 40 kr
Vid delbetalning
Kreditränta** 17,40%
Effektivränta 19,73%
Övriga avgifter
Pappersfaktura (ej vid e-faktura) 25 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Inkassokravavgift 180 kr

Vid inkasso löper vid var tid gällande kreditränta.

**Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 17,40% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 20 000 kr, en årsavgift på 150 kr och pappersfaktura på 25 kr (ej vid e-faktura) är 19,73%. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 640 kr. Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad.

Mer information finns under ”Förhandsinformation om konsumentkrediter”

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta till SEK

Se din valutakurs här